• Váš košík obsahuje:
 • položek
 • za 0 Kč
Přejít do košíku

Vyloučení účinků hromadné smlouvy

Informace o důvodech vyloučení

Licence poskytnuté k jednomu dílu se mezi sebou liší způsobem užití, účelem užití a rozsahem. K jednomu dílu lze prostřednictvím systému Copymarket udělit 963 licencí. Definice jednotlivých licencí je uvedena v dokumentu Katalog licenci.

Licence je možné poskytovat k těmto právům (způsobům užití):

 • živé provozování díla a jeho přenos,
 • provozování díla ze záznamu a jeho přenos,
 • sdělování díla veřejnosti on-line způsobem streamu,
 • sdělování díla veřejnosti on-line způsobem downloadingu,
 • sdělování díla veřejnosti on-line formou hudebního podkresu webové stránky,
 • rozmnožování a rozšiřování díla (tzv. mechanická práva),
 • rozhlasové vysílání díla,
 • televizní vysílání díla,
 • provozování rozhlasového a televizního vysílání,
 • zpracování díla (užití díla jako hudební složky hudebně dramatického nebo audiovizuálního díla, užití díla jeho přetvořením formou hudební předělávky, cover verze, překladu textů a sloučení hudby s textem).

Podle § 101 odst. 9 AutZ, platí, že pokud kolektivní správce (OSA-Ochranný svaz autorský, z.s.) poskytne hromadnou smlouvou licenci

 • k nedivadelnímu provozování hudebních děl s textem či bez textu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům
 • k rozhlasovému a televiznímu vysílání děl
 • k živému nedivadelnímu provozování díla, pokud provozování díla nesměřuje k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
 • k provozování rozhlasového a televizního vysílání díla

platí, že je tato licence poskytnuta nejen u děl nositelů práv smluvně zastupovaných, ale i všech ostatních, kteří se pak považují za zastupované ze zákona.

Jedná se tak o fikci zastoupení, kdy bez jakékoli smlouvy s OSA, OSA při uzavírání takové hromadné smlouvy zastupuje všechny autory. Toto fiktivní zastoupení neznamená, že by se autor (nositel práv) nemohl zastupovat sám, navíc lze tyto účinky zastoupení vyloučit a znemožnit tak OSA, aby autory zastupovala a vybírala za ně odměnu.

Současná právní úprava s ohledem na obchodování s právy v systému Copymarket nic neznamená. Autor (nositel práv) je sám oprávněn (i bez kolektivního správce) poskytovat licence k užití všech práv, které se v systému Copymarket nabízí. Nezávislý správce práv, s.r.o. však připravil aplikaci www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz, prostřednictvím které lze vyloučit účinky hromadné smlouvy, což by pak znamenalo, že OSA není vůbec oprávněn poskytovat licence k dílům autora a ani za ně vybírat odměny.

V autorském zákoně je ukryta jedna nástražná mina a to je omezení, že autor nemůže vyloučit OSA z poskytování práv k provozování rozhlasového a televizního vysílání. To, že nelze OSA vyloučit z poskytování těchto práv, ale neznamená, že je autoři nemohou poskytovat napřímo. Systém Copymarket to umožňuje, akorát je zde nastaveno, že se tato práva poskytují zdarma, jelikož výnosy pro autory z těchto práv jsou zcela zanedbatelné. Poskytnutím práv však pomůžete ubytovacím zařízením, nemocnicím, lázním, obchodům, lékařům a dalším, kteří v čekárnách, obchodech, ordinacích, restauracích mají puštěné jako kulisu rádio. Až je budou kolektivní správci šikanovat, že nemají zaplaceno, dáte jim do rukou dobrý argument pro to, že zaplaceno nemalému okruhu autorů prostě mají.