• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

O Copymarket.cz

Představení systému copymarket.cz jako tržiště pro obchodování s autorskými právy bez kolektivního správce OSA.

Kolektivní správci, jakým je i OSA, vznikli ve 20. století, v dobách, kdy neexistovaly počítače, internet a sociální sítě. Kdy bylo nemyslitelné, aby se jednoduše propojili autoři s uživateli autorských děl. V těchto dobách byla role kolektivních správců jako zprostředkovatelů obchodu s autorskými díly nezastupitelná. Tato doba minula!

Nyní, v dobách sociálních sítí, kdy není problém se online propojit s kýmkoli, je role kolektivních správců přežitá.  Každý autor si tak může spravovat autorská díla sám, tedy mohl by, pokud by existovala nějaká platforma, která by to umožňovala. Díky tomu, že uživatelé potřebují většinou najednou užít více děl různých autorů, je vhodné, aby do hry vstoupil někdo další, kdo provede rozúčtovaní peněžních transakcí, aby se ušetřilo na transakčních nákladech. Není praktické, aby uživatel platil kvůli jedné akci (např. pořádání venkovské zábavy) 100 plateb 100 autorům, proto je vhodnější, když zaplatí 1 platbu, která je evidována v nějakém systému, a jednou za rok jsou autorovi vyplaceny všechny odměny.

To by mohl samozřejmě dělat i kolektivní správce OSA, leč tak nedělá. Důvodů může být více. Nicméně je zřejmé, že z hlediska monopolního hráče na trhu je vhodnější licencovat vše hromadně (tedy včetně toho, co uživatel nepotřebuje), a to za částku, kterou si sám určím v sazebníku, než umožnit autorům říci si, kolik vlastně chtějí.

Vytvořit funkční systém jako platformu obchodování s autorskými právy rovněž není jednoduchá věc, a to, jak fakticky tak právě. Tomu napomohla evropská směrnice č. 2014/26/EU, o kolektivní správě, která měla být do českého právního řádu transponována do 10. 4. 2016. To se doposud nestalo. Nicméně díky tomu, že uběhla transpoziční lhůta, otevřela se nová možnost licencování autorských děl prostřednictvím tzv. nezávislých správců práv. Vznikl tak první nezávislý správce práv u nás – společnost Nezávislý správce práv. s.r.o., která připravila speciální tržiště s autorskými právy nazvané copymarket.cz, kdy tento nezávislý správce práv funguje pouze jako místo, kde se evidují a vyplácejí vybrané odměny a veškerou správu ochodu s autorskými právy si provádějí autoři sami.

Srovnání systému copymarket a OSA

Rozsah služeb Copymarket OSA
Z pohledu autora
Určit si cenu, za jakou chci konkrétní licenci poskytnout (např. pořádání venkovské zábavy) ANO
Autor má možnost ocenit licenci, jakou chce sazbou. 
NE
Autor podepíše s OSA smlouvu o zastupování a vůbec neví, za kolik peněz se jeho konkrétní píseň používá a za kolik ji OSA licencuje.
Poskytování licencí bezplatně (např. u taneční zábavy) ANO
Je plně na vůli autora odměnu za poskytnutí licence nepožadovat.
NE
Sazebník OSA nepočítá s tím, že by se taneční zábava licencovala zdarma.
Přehled o tom, za co dostávám peníze a od koho ANO
Autor má v administraci přehled o tom, kdo za užití jeho díla zaplatil a za jakou akci.
NE
Autor vůbec nemá přehled, od jakého uživatele peníze dostává a kolik.
Možnost ovlivnění rozúčtování odměn ANO
Licence se poskytuje přesně na cenu, jakou požaduje autor, přičemž autor má o realizovaném obchodu přehled, takže ví, že se požadovaná cena zaplatila.
NE
Pokud nejste největší hráči, abyste ovlivnili rozúčtovací řád, tak nejste schopni ovlivnit rozúčtování odměn.
Možnost parazitování na odměnách ostatních NE
Každý autor nabízející licence prostřednictvím copymarketu si sám určuje odměnu a obchoduje sám za sebe. Licence se neposkytují hromadně a nedochází k nějakému přerozdělování vybraných odměn.
ANO
Licence se poskytují hromadně (k celému repertoáru), kdy celý vybraný balík se pak rozúčtovává. Při jakémkoli rozúčtování je pak potřeba zvolit nějaká kritéria, která však nemusí být úplně spravedlivá.
Z pohledu uživatele
Získat licenci pouze na píseň, kterou potřebuji ANO
Copymarket je e-shop, prostředí, kde si kupujete jenom, co potřebujete, tedy jenom licence k písním, které využijete.
NE
OSA licencuje celý svůj repertoár paušálem. OSA zpravidla nechce licencovat konkrétní písně.
Získání licencí za nižší transakční náklady ANO
Kromě ceny písní pro autory se hradí dalších 8 % za použití systému copymarket.
NE
OSA si pro sebe nechává tzv. režijní srážku, která je cca 16 % (u autorů, kteří s OSA mají smlouvu) a cca 35 % u autorů, za něž peníze vybírá, ale kteří smlouvu s OSA nemají (tzv. povinná nebo rozšířená kolektivní správa). Režijní srážka se nedá zjistit přesně, protože může být dozorčí radou různě upravovaná, navíc je možno strhávat ještě dalších 10 % na podporu blíže neurčených děl.
Uzavírání licenčních smluv on-line ANO
Copymarket je budován jako speciální e-shop, kde se na místo věcí (v klasických e-shopech) získávají od jednotlivých autorů licence (práva na užití jejich děl v požadovaném rozsahu).
NE
OSA uzavírá klasické papírové smlouvy.