• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Ochrana autorského práva v systému Copymarket

inforamce o ochraně autorského práv v systému Copymarket.cz

Systém Copymarket je založen na liberálním přístupu, že kdokoli může svá autorská práva k hudebnímu dílu (licence) pomocí systému Copymarket nabízet a prodávat. Vzhledem k tomu, že ne všichni jsou poctiví, je třeba se proti zneužití systému Copymarket v souvislosti se zneužitím autorských práv bránit. Ke zneužití systému Copymarket může dojít především tak, že někdo by se mohl vydávat za autora díla, kterým není a prostřednictvím sytému Copymarket tak získávat odměny, které mu nepatří.

Z tohoto důvodu je tak třeba uskutečnit identifikaci toho, kdo do systému Copymarket jednotlivá díla zadává a nabízí tak jeho prostřednictvím licence k užití těchto děl (dále jen "poskytovatel licence"). Tato identifikace se provádí pomocí osobních údajů, které je třeba vyplnit při vstupu do systému Copymarket. Při zadání všech požadovaných údajů je možno zadávat (vepisovat) díla do systému Copymarket. Z podstaty věci se rozumí, že zadávat díla do systému Copymarket může pouze ten, kdo má k těmto dílům patřičná práva. Na základě pouhého vyplnění osobních údajů lze tak díla do systému zadávat a oceňovat, nelze je však nabízet k prodeji (objednatelé si je nemohou objednat, protože se jim nezobrazují).

K nabídce děl k prodeji (k zobrazení nabízených děl uživatelům) dojde teprve tehdy, pokud jsou identifikační údaje, které bylo třeba zadat  při přihlášení do systému Copymarket, potvrzeny v Žádosti poskytovatele licence o aktivaci účtu v systému Copymarket, která bude automaticky zaslána emailem při registraci.

Žádost poskytovatele licence o aktivaci účtu v systému Copymarket je tak třeba si vytisknout, podepsat ji, podpis nechat úředně ověřit a zaslat na adresu Nezávislého správce práv, s.r.o., Bráfova tř. 770/52, 674 01 Třebíč. Této procedury není třeba, pokud budou osobní údaje poskytovatele licence ověřeny z občanského průkazu nebo pasu, které provede jednatel nebo jiný pracovník Nezávislého správce práv, s.r.o. 

Pokud by tedy poskytovatel licence nebyl oprávněn uvedené licence poskytovat, bylo by možné ho na základě Žádosti poskytovatele licence o aktivaci účtu v systému Copymarket jakož i čísla účtu, na který budou odesílány autorské honoráře, vystopovat a identifikovat. Na základě této identifikace je tak možné proti takovému nepoctivému poskytovateli licence zasáhnout prostředky občanského a trestního práva.

Chránit poctivé poskytovatele licence je rovněž třeba vůči nepoctivým uživatelům. Zejména těm, kteří si sice licenci objednají, ale již ji nezaplatí. V takovém případě je ochrana autorského práva uskutečňována tak, že takto poskytnutá licence je účinná teprve zaplacením odměny. Pokud by objednatel licence autorské dílo užil před tím, než by zaplatil odměnu, šlo by o nelegální užití díla. Vzhledem k tomu, že ve většině případů (licencí) je účinnost licence podmíněná zaplacením odměny není třeba po uživateli (objednateli) požadovat registraci, k uskutečnění obchodu stačí pouze jeho nezbytné identifikační údaje.

V případě nelegálního užití díla je možno proti takovému uživateli postupovat patřičnými právními prostředky.