• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Pro manažery

Na této stránce je návod, jak vyřešit nabízení licencí k užití hudebních děl prostřednictvím systému copymarket, pokud nejste nositeli práv (autory, eventuálně dědici práv).

Systém copymarket je pouze jednou z možností, jak s autorskými právy obchodovat. Tato možnost není nijak výhradní nebo exkluzivní v tom smyslu, že by používání systému copymarket nějak vylučovalo autora z možností využívat jiných možností (např. prostřednictvím OSA nebo samostatně).

Někteří autoři jsou pohodlní na to, aby se do systému copymarket registrovali a pak zadávali svá díla do systému. To je vskutku proces, který nějaký čas zabere. Případně se jedná o starší autory, kteří se příliš s novými technologiemi, jako je internet, nekamarádí.

Na druhou stranu však tito autoři nemají nic proti tomu, aby umožnili obchodování se svými autorskými díly prostřednictvím systému copymarket. Akorát je třeba, aby to někdo udělal za ně. Nejjednodušší je, aby takový autor udělil licenci k užití jeho děl tak, aby nabyvatel licence (např. manažer skupiny) měl možnost poskytovat k užití díla podlicence.

Na základě uvedených úvah byla tedy vypracovaná jednoduchá smlouva, na základě které autor umožňuje někomu dalšímu (např. manažerovi), aby zadal díla do copymarketu a umožnil tak obchodování s nimi. Poskytnuté oprávnění je nevýhradní, takže autor nadále může udělovat další licence k dílu, jak se mu zlíbí. Smlouva je navíc jednoduše vypověditelná, takže pokud by si to autor z nějakého důvodu rozmyslel a chtěl by s manažerem ukončit spolupráci, nic mu v tom nebrání.

Zde jsou dva vzory smlouvy:

  • smlouva s autorem - ve formátu doc, ve formátu pdf
  • smlouva s dědicem autorských práv - ve formátu doc, ve formátu pdf

Manažerům je tam možno doporučit, aby si nechali smlouvu podepsat, dohodli se s autorem, jestli se bude týkat konkrétních děl, nebo všech děl jichž je autor autorem, a pak je možno tato díla zadat do copymarketu a obchodovat s nimi.