• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Pro autory svobodné hudby

Informace pro autory svobodné hudby

Je jistá část autorů, kteří dávají svá díla volně dispozici, aby si každý mohl s jejich dílem dělat zadarmo, co chce. Taková díla se někdy označují jako „svobodná hudba“. Problém je, že tento záměr nelze jednoduše uskutečnit jenom prohlášením, že všichni mohou s jejich díly volně nakládat. Autorský zákon bohužel znemožňuje realizovat tento záměr jednoduše.

Problém je v § 101 odst. 9 AutZ, podle kterého platí fikce, že u hudebních děl je licence poskytnuta kolektivním správcem (OSA) i k dílům těch autorů, které OSA nezastupuje. Není to u všech případů, ale jenom u těchto:

  • nedivadelní provozování hudebních děl s textem či bez textu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům,
  • rozhlasové a televizní vysílání,
  • živé nedivadelní provozování díla, pokud provozování díla nesměřuje k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
  • provozování rozhlasového a televizního vysílání.

To znamená, že i když nějaký autor prohlásí, aby se jeho dílo, které vydal na záznamu k obchodním účelům (v podstatě jakékoli CD, co se prodává) a toto dílo je hráno na diskotékách a v restauracích z tohoto záznamu (nedivadelní provozování díla), anebo je vysíláno rozhlasem, případně televizí, pak to v zásadě nic neznamená. OSA stejně licenci k těmto dílům v rámci hromadné smlouvy, která je paušální na všechna díla, poskytuje, a za užití těchto děl vybírá peníze. Hromadné smlouvy jsou totiž uzavírané za peníze a užití každého díla tak má určitou komerční hodnotu. Pokud autor nechce, aby jeho dílo bylo licencováno za peníze, pak toto jeho přání nebude OSA stejně respektovat, jelikož jeho dílo je licencováno v balíku s ostatními díly, které se licencují za peníze, a rozlišovat mezi nimi v podstatě nelze. Za užití těchto děl jsou tak OSA stejně vybírány peníze, o které se mohou tito autoři přihlásit. Nicméně to žádný z nich zřejmě neudělá a potom za tři roky se jejich právo na výplatu těchto peněz promlčí a tyto peníze tak připadnou OSA.

Jestliže tedy někdo má takový záměr, že tím, že dává svoji hudbu zdarma, nějakým způsobem potrestá OSA, tak toto jednání může být trochu kontraproduktivní, jelikož na druhou stranu tím OSA přímo svými penězi, o které se nepřihlásí, podporuje.

Jediným řešením, aby tomu tak nebylo, je vyloučit účinky hromadné smlouvy. Pak by OSA vůbec nebyla oprávněna udělovat k těmto dílům výše uvedené licence a tedy za ně ani inkasovat odměny. Proces vyloučení účinků hromadné smlouvy je docela náročný, proto společnost Nezávislý správce práv, s.r.o. vyvinula stránku www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz, prostřednictvím které lze účinky hromadné smlouvy vyloučit.

Po vyloučení účinků hromadné smlouvy je možno pak prostřednictvím systému Copymarket zadat volně k dispozici svá díla (tedy je ocenit šablonou ZADARMO), aby tzv. „svobodná hudba“ byla opravdu svobodná.