• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Pro autory zastoupené OSA

Informace pro autory zastoupené OSA

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. je tzv. kolektivní správce, který vykonává kolektivní správu. Kolektivní správa je buď povinná, nebo dobrovolná.

Povinná kolektivní práva je vlastně státní monopol, kdy se obchodování s autorskými právy realizuje prostřednictvím kolektivního správce, a autorovi je zakázáno, aby se svými právy obchodoval sám. Je to v podstatě “o nás bez nás“.

U dobrovolné kolektivní správy tomu tak není. Každý autor se může rozhodnout, zda bude vykonávat svá práva sám, anebo prostřednictvím zástupce. Žádný zákon neomezuje a v podstatě ani nemůže omezit to, že by se autor nemohl zastupovat sám. Autor je samozřejmě zavázán jednáním svého zástupce, ale může se kromě toho zavazovat i sám. Nejčastějším případem zastoupení je zastoupení advokátem, jednání advokáta zavazuje klienta, ale to neznamená, že by se klient (zastoupený) nemohl zavazovat i sám, případně, že by si nemohl zástupců zvolit více. Může. Rovněž je možné na situaci autorů pohlížet pohledem obchodního zastoupení. Autor může mít, kolik chce obchodních zástupců, kteří budou prodávat jeho výrobky (autorská díla). Pokud je prodají, autor inkasuje odměnu a nějakým způsobem se podělí o odměnu s obchodním zástupcem.

Obchodním zástupcem může být v podstatě i OSA. Problém ovšem nastává tehdy, když si tento obchodní zástupce vynucuje výhradní postavení a dokonce vylučuje zastoupeného z toho, aby se zastupoval sám. To se právě děje, neboť OSA v typové smlouvě s autory má uvedeno, že autor podpisem smlouvy o zastoupení majetkových práv autorských bere na vědomí, že je to OSA a nikoli autor, kdo může udělovat souhlas s užitím jeho děl. Autor tak nejenže se nemůže rozhodnout, zda souhlas udělí či neudělí, ale nemůže se ani rozhodnout ohledně odměny, kterou za svůj souhlas bude požadovat. Právě vyloučení autora z možnosti poskytovat licence (udělovat souhlas) vlastními úkony, je zneužitím dominantního postavení kolektivního správce, které je zakázané. Lze k tomu dospět ostatně i výkladem autorského zákona, kdy autorům je dáno oprávnění poskytovat licence výhradní i nevýhradní k užití jejich děl. Kolektivní správci však mají dovoleno udělovat jenom nevýhradní licence. Aby vůbec mohlo být zachováno oprávnění autora udělit výhradní licenci, pak je zřejmé, že prostřednictvím kolektivního správce to nelze uskutečnit, takže jediná možnost je, aby autor jednal sám bez zastoupení kolektivního správce.

Každopádně licence udělená napřímo autorem (bez kolektivního správce) bude stále platná, tedy včetně ujednání o odměně, kterou si autor za udělení licence dojedná. Z toho vyplývá, že i když jste zastoupení OSA, můžete platně udělovat licence prostřednictvím systému Copymarket případně jinak. Z hlediska práva na autorskou odměnu je v zásadě jedno, jestli uživatel získá licenci prostřednictvím OSA a autor získá odměnu od OSA, nebo zda ji uživatel získá prostřednictvím systému Copymarket a autor získá odměnu přímo od tohoto uživatele. Problém může tak být jenom možné sankcionování takovýchto autorů, kteří ač zastoupení OSA, by využili možností systému Copymarket. Dle našeho názoru by však sankcionování takových autorů bylo neoprávněné, neboť by šlo, jak již bylo uvedeno výše, o zneužití dominantního postavení OSA jakožto kolektivního správce. Navíc sankcionování by mohlo být provedeno jenom uplatněním smluvní pokuty. Dle judikatury Nejvyššího soudu však smluvní pokutou lze postihovat jenom porušení práva a nikoli jeho výkon. V tomto případě by však autor své právo vykonával, tak těžko může něco porušit. Pokud by k tomuto přeci jenom došlo a kolektivní správce by Vás za uplatnění Vašich práv jakkoli sankcionoval, neváhejte se na nás obrátit, poskytneme Vám náležitou právní pomoc.

Pokud se nicméně autor, zastoupený OSA obává sankcí ze strany kolektivního správce, kdyby využil systém Copymarket, může systém využít jenom u některých svých děl. Zastoupení OSA totiž může logicky vzniknout až ohlášením díla OSA (zasláním ohlášky). Autor se tak může u nějakého nově vzniklého díla rozhodnout, že nesvěří správu autorských práv OSA, ale bude si ji realizovat sám prostřednictvím sytému Copymarket.

Pokud byste měli dotazy ohledně uplatnění Vašich práv paralelně v systému Copymarket a prostřednictvím OSA, neváhejte nás kontaktovat.