• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Pro nositele autorských práv

Informace pro nositele autorských práv

Nositeli autorských práv jsou:

  • autoři
  • dědici autorských práv
  • osoby oprávněné nakládat s autorskými díly na základě licenční smlouvy s právem poskytovat podlicence

Pokud jste nositeli autorských práv, pak můžete s těmito právy nakládat - poskytovat licence (případně podlicence) k užití autorských děl. Poskytovat licence a podlicence mohou nositelé autorských práv buď prostřednictvím kolektivního správce autorských práv (OSA-Ochranný svaz autorský, z.s.)  nebo sami (případně prostřednictvím umělecké agentury nebo jiného zástupce). Pokud jste nositelem autorských práv, který hodlá udělovat licence k užití autorských děl sám (bez intervence OSA) nebo jste zástupcem autorů, kteří chtějí udělovat licence k užití autorských děl sami (bez intervence OSA), pak můžete k udělování licencí využít systém Copymarket.

Základní rozdíl mezi licencováním prostřednictvím OSA a systému Copymarket je ten, že v OSA si nositelé autorských práv nemohou zpravidla určit cenu, za kterou bude jejich dílo licencováno. OSA zkrátka poskytne k dílu licence a v rámci rozúčtování odměn zašle nositeli práv nějaké peníze. V systému Copymarket je to jinak, neboť každý nositel práv si může určit cenu, za jakou bude příslušná licence k užití jeho díla (děl) nabízena. To mimo jiné znamená i možnost poskytovat licence k užití děl zdarma (např. pro školy nebo k dobročinným účelům).

Použití systému Copymarket je omezeno ze zákona (§ 96 autorského zákona) pouze na ta práva, která nejsou tzv. povinně kolektivně spravovaná - více viz Obchodovatelná práva, úplný katalog licencí (práv), která lze nabízet prostřednictvím systému Copymarket je k dispozici zde.

Systém Copymarket funguje jako internetový obchod (e-shop), kde nositelé autorských práv nabízejí licence k užití jejich děl a uživatelé autorských děl si tato díla po internetu objednávají a rovněž i platí autorské odměny autorům. Pro podrobnosti viz stránku Fungování systému Copymarket a Obchodni podminky.