• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Pro uživatele

Informace pro uživatele

Pro uživatele

Pořádáte diskotéku nebo taneční zábavu? Hrajete ochotnické divadlo a chcete v něm použít hudební skladbu? Chcete vydat něčí píseň na svém CD? Chcete vydávat noty a zpěvníky písní? Chcete vysílat hudební skladbu v rozhlase, v televizi nebo na internetu? Pak jste uživatel autorského díla (hudební skladby a textu).

K užití autorského díla (k vysílání, pořádání zábavy apod.) musíte mít oprávnění (licenci). Zpravidla se licence k užití hudebních děl získává prostřednictvím tzv. kolektivního správce autorských děl, kterým je OSA-Ochranný svaz autorský, z.s. Nicméně existují možnosti, jak získat licenci k užití autorského díla bez intervence OSA. Jednou z těchto možností je využít systému Copymarket k získání licencí.

Prostřednictvím systému Copymarket nabízejí nositelé autorských práv (zpravidla autoři nebo dědici autorských práv) licence k užití autorských děl. Systém Copymarket funguje jako internetový obchod (e-shop), takže si jenom stačí vybrat díla, o jejichž užití máte zájem a příslušnou licenci (např. licenci k provozování taneční zábavy). Nemusíte nikam chodit a během několika kliků na Vašem počítači získáte licenci, kterou chcete. Podrobnosti k fungování systému naleznete zde www.copymarket.cz/fungovani.

Pro provozovatele živé veřejné hudební produkce

Podle § 100 odst. 5 autorského zákona má dodavatel živé veřejné produkce povinnost předložit provozovateli živé veřejné produkce program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 20 dnů před konáním produkce. Provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen tento program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, oznámit příslušnému kolektivnímu správci (OSA), a to nejpozději 10 dnů před konáním produkce, pokud není ve smlouvě mezi provozovatelem a kolektivním správcem dohodnuto jinak.

Jedná se o povinnost, která se vztahuje nejen na díla nositelů autorských práv, kteří nejsou OSA zastupováni (díla nabízená prostřednictvím systému Copymarket), ale i díla nositelů autorských práv, kteří jsou OSA zastoupeni. Seznam autorů a názvů děl je uveden v objednávce, případně v Potvrzení o udělených oprávněních, který Vám bude zaslán po uhrazení objednávky. Lze ho jednoduše zkopírovat a zaslat dopisem OSA, vzor takového dopisu je ke stažení zde www.copymarket.cz/ke-stazeni.

"Za nesplnění uvedené oznamovací povinnosti není povinným osobám stanovena žádná zvláštní sankce. V úvahu připadá pouze obecný nárok na náhradu škody za nesplnění povinnosti dle § 420 a násl. ObčZ. Ve většině případů je však škoda obtížně prokazatelná." (Citováno podle: Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 809.)